Bouwbedrijf JP Leguijt te Krommenie bestaat in 2024 225 jaar.

1965 – 1980   

Een stempel op het bouwen in de Zaanstreek

De ‘bouwfamilie’ Leguijt bouwt vanuit Krommenie in de hele regio

Bij veel bouwprojecten in de Zaanstreek is Melchert Leguijt de architect. Hij ontwerpt in de naoorlogse jaren talloze woningen in Krommenie, Westzaan, Wormerveer en Assendelft. Vaak wordt de uitvoering daarbij gegund aan ‘M. Leguijt & Zonen’. De ‘bouwfamilie’ Leguijt weet zo wat ontwerp en uitvoering betreft haar stempel op de woningbouw in de Zaanstreek te drukken. In de loop van de jaren ’60 komen veel medewerkers van ‘M. Leguijt & Zonen’ wel in dienst bij onderaannemers waarmee het bedrijf samenwerkt. Daardoor wordt de organisatie minder groot en kan men gemakkelijker op de ontwikkelingen reageren.

Naast de woningbouw in Krommenie bouwt ‘M. Leguijt & Zonen’ in de jaren ’60 enkele nieuwbouwprojecten elders in de regio, zoals tientallen woningen aan de Delftlaan, de Oranjeboomkade en de Burgemeester de Boerstraat in Assendelft en de Rieelstraat in Koog aan de Zaan. Zo blijft het familiebedrijf al die tijd nauw met de woningbouw in de Zaanstreek verbonden.

Op 1 januari 1976 komt er een einde aan de succesvolle samenwerking van de drie broers Leguijt in ‘M. Leguijt & Zonen’. Melchert en Klaas verlaten dan de firma, die door Jan-Piet Leguijt alleen wordt voortgezet. Jan-Piet verwerft daarbij het woonhuis, de werkplaats met loods en bergplaats op Weiver 98 en het woonhuis op Weiver 100.

Ook de naam van het familiebedrijf verandert met de nieuwe generatie. Op 8 september 1977 wordt het bedrijf omgezet in de besloten vennootschap ‘Bouwbedrijf J.B. Leguijt bv’, vernoemd naar de nieuwe eigenaar. Het adres wordt Weiver 98. Jacob Leguijt wordt met zijn echtgenote Grietje Luijting (1943) aandeelhouder. Het maatschappelijk kapitaal van de onder-neming bedraagt dan f 125.000,- waarvan geplaatst f 25.000,-. De basis is dus financieel zeer solide. Onder leiding van Jacob wordt het bedrijfsbeleid de jaren erna op eigen wijze voortgezet, met werkzaamheden voor zowel de woningbouw als de fabrieken in de Zaanstreek, utiliteitswerken én bouw- en onderhoudswerkzaamheden voor particuliere opdrachtgevers.