Bouwbedrijf JP Leguijt te Krommenie bestaat in 2024 225 jaar.

2010 – heden

Investeren in vastgoed en bouwen voor particulieren

Onder leiding van Jan Piet Leguijt wordt de koers van het familiebedrijf verlegd

In het najaar van 2008 worden overal in het land de gevolgen van de ‘kredietcrisis’, veroorzaakt door verdachte hypothecaire leenvormen en de instorting van banken in de Verenigde Staten, zichtbaar en stagneert de bouwwereld plots.
Het aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen daalt de jaren erna sterk. Maar particulieren houden ook de hand op de knip als het gaat om investeringen in het huis en stellen ingrijpende verbouwingen uit. Zo breekt er na een tijdperk van hoogconjunctuur vervolgens een jarenlange periode van stagnatie en teruggang aan voor de Nederlandse bouwwereld.

Door de overname van Tufton door Forbo in 2008 stoppen voor Leguijt ook de werkzaamheden voor de vloerbedekkings-industrie in Krommenie, die toch al op een laag pitje stonden. Het zorgt ervoor dat het bouwbedrijf zich op de toekomst moet bezinnen. Voor enkele gewaardeerde medewerkers wordt afscheid genomen, het bedrijf kent enkele verliesgevende jaren.
Gelukkig kan Jan Piet Leguijt de onderhoudswerkzaamheden voor de provincie Noord-Holland voortzetten, wat het bedrijf de nodige continuïteit biedt in deze lastige, zware tijd. Maar hij teert in deze periode flink in op zijn eigen vermogen. Als onder-nemer beschikt hij echter over voldoende veerkracht, volop ideeën en een groot netwerk. Zo zet hij een nieuwe koers in.

“Alles wat we in bezit hadden kwam uit eigen middelen. Er was niets extern gefinancierd”, vertelt Jan Piet. “Dat heb ik van huis uit meegekregen. Als het dan een keer minder gaat, geef je wat minder uit. We hebben zo alles aan de gang gehouden.”
Het wegvallen van een grote opdrachtgever als de woningbouwvereniging, leidt er toe dat Jan Piet Leguijt het anders gaat aanpakken. Hij ziet in dat een te grote afhankelijkheid van enkele grote opdrachtgevers nadelig voor het bedrijf kan zijn, als een van hen wegvalt. Voortaan wil hij zijn kansen en risico’s spreiden. Hij kiest ervoor de particuliere huizenbezitters direct te bedienen, zonder tussenkomst van anderen. “Je hebt een klus of niet”, zegt hij. “Maar op deze wijze kunnen we zorgen voor veel meer risicospreiding. Dat maakt ons als bedrijf minder kwetsbaar bij het wegvallen van een bepaalde opdrachtgever.”

Zo richt Jan Piet Leguijt zich met zijn onderneming als vakbedrijf vooral op de particuliere markt met verbouwingen, aan-bouwen en onderhoud. Dat blijkt een schot in de roos. Zo leidt hij het familiebedrijf door een moeilijke tijd. Het aandeel van de particuliere opdrachtgevers in de omzet groeit de jaren erna naar zo’n 60 á 70 %, de werkzaamheden voor de provincie Noord-Holland zorgen daarnaast voor zo’n 30 á 40 procent van de omzet. De geeft bouwbedrijf Leguijt een solide basis.