Bouwbedrijf JP Leguijt te Krommenie bestaat in 2024 225 jaar.

1950 – 1965   

Bouwen in het teken van de wederopbouw

‘M. Leguijt en Zonen’ bouwt volop mee aan de woonwijken en fabrieken in de Zaanstreek

Efficiëntie vormt het toverwoord voor de bouwers van de volkshuisvesting van de wederopbouw. Woningbouwverenigingen zoals ‘De Volkswoning’ in Krommenie lanceren plannen voor diverse nieuwe wijken waarin een combinatie van rijtjeshuizen en etagewoningen centraal staan, omringd door brede straten en veel openbaar groen. Zo wordt in de woningnood voorzien.

Aan de Landzichtlaan in Krommenie verrijzen op deze wijze begin jaren ’50 al een 40-tal flatwoningen. Ze worden halver-wege de jaren ’50 gevolgd door nog eens 97 arbeiderswoningen, waarvan 84 in etagebouw, aan de Serooskerkestraat en de Boekenoogenstraat. Het ontwerp van deze bouwprojecten is verzorgd door architect Melchert Leguijt, de firma ‘M. Leguijt en Zonen’ is verantwoordelijk voor de bouw ervan. Het zijn enorme opdrachten voor het bouwbedrijf. De bouwkosten voor de etageflats met 84 woningen bedragen f 1.250.000,-, de bouwkosten voor de 13 laagbouwwoningen bedragen f 175.000,-. Het aantal werknemers wordt dan ook fors uitgebreid, er staan in deze tijd zo’n 90 mensen op de loonlijst van het bedrijf.

Daarnaast blijft het bedrijf het onderhoudswerk verrichten bij kerkelijke en gemeentelijke instellingen in Krommenie.

Het is ook nauw verbonden met de ‘Krommenieër Voetbal Vereniging’ (K.V.V.), waar veel familieleden als voetballers en bestuursleden jarenlang deel van uitmaken. Het clubgebouw en de kleedkamers van de plaatselijke voetbal- én de atletiek-vereniging ‘Lycurgus’ worden voor een vriendprijs verbouwd. Want het bedrijf draagt het actieve dorp een warm hart toe.