Bouwbedrijf JP Leguijt te Krommenie bestaat in 2024 225 jaar.

1940 – 1950   

Het accent ligt op behoud en herstel van bestaande bouwwerken

De firma Leguijt verricht in en na de oorlog met name onderhoudswerkzaamheden

In de oorlogsjaren legt de firma ‘M. Leguijt & Zonen’ zich vooral toe op onderhoudswerkzaamheden aan woningen en de vaak beschadigde infrastructuur, zoals de bruggen en sluizen aan de Nauernasche Vaart. Van nieuwe woningbouw is vanaf 1942 op last van de Duitse bezetter geen sprake meer, het accent ligt op het behoud en onderhoud van bestaande bouwwerken. Toch blijft het bedrijf werkzaamheden verrichten voor het Zaanse bedrijfsleven, dat door de Duitsers aan banden is gelegd.

In de eerste jaren na de oorlog is er bijna aan alles gebrek. Er zijn nauwelijks goede en voldoende grondstoffen en bouw-materialen, maar het ontbreekt veelal ook aan arbeidskrachten om het land weer op te bouwen. De infrastructuur van wegen en bruggen is zwaar beschadigd, men heeft man en macht nodig om de situatie in het land weer enigszins te herstellen.

Omdat de bouw van woningen jarenlang heeft stilgelegen en veel woningen door het oorlogsgeweld zijn verwoest, ontstaat er een grote woningnood in het land. Maar er is ook een groot tekort aan vakmensen in de bouw, de vraag naar metselaars en timmerlieden is enorm.

Als de bouwwerkzaamheden toenemen, wordt de bergplaats op het Weiver in 1948 vernieuwd en geschikt gemaakt voor betonmolens. De timmerwerkplaats wordt vervolgens flink uitgebreid. In het bedrijf doet vader Pieter Leguijt in 1948 een stapje terug en treedt uit. Met het oog op de spectaculaire ontwikkelingen in de wederopbouw neemt de nieuwe generatie Leguijt met Melchert, Jan Piet en Klaas de leiding in handen.

In september 1945 komt de jonge Rinus de Winter als ‘krullenjongen’ in dienst bij de firma Leguijt. Hij is dan 15 jaar en verdient een salaris van f 3,50 per week.