Bouwbedrijf JP Leguijt te Krommenie bestaat in 2024 225 jaar.

1850 – 1875    

Timmerlieden die breed inzetbaar zijn

Onder leiding van Klaas Leguijt breidt het familiebedrijf verder uit

P.H. Kaars Sijpesteijn ontwikkelt een bloeiende industriële onderneming aan de ‘Nauernasche Vaart’ in Krommenie, vlakbij het timmermansbedrijf van de familie Leguijt aan het Weiver.

Als Klaas Leguijt de zaak van zijn vader in 1850 overneemt, staat hij er niet alleen voor. Zijn zonen Pieter (1819) en Arie (1820) werken dan al enkele jaren mee in het familiebedrijf Leguijt. Gezamenlijk bouwen ze het bedrijf daarna verder uit.

Het bedrijf profiteert onder leiding van Klaas Leguijt volop van de opbloei van de economie in de Zaanstreek, die ondermeer plaatsvindt in de zeildoekfabricage. De beroemde zeildoekfabriek van Willem Kaars Sijpesteijn in Krommenie wordt na zijn overlijden in 1855 overgenomen door zijn beide zonen, Brechtus en Pieter Hendrik. Ze besluiten elk hun eigen weg te gaan.
Vooral Pieter Hendrik zet de rijke traditie van de zeildoekfabricage in Krommenie met veel toewijding voort onder de naam P.H. Kaars Sijpesteijn. Hoewel het aantal zeeschepen met zeilen afneemt door de opkomst van stoomschepen en de Zaanse molens met zeildoeken sterk verminderd zijn, blijft het bedrijf fier overeind omdat er nog maar weinig concurrentie is en men veel zeildoeken maakt voor de export. Daarnaast exploiteert P.H. Kaars Sijpesteijn een rederij en een fabriek waar olie voor olielampen wordt geproduceerd, een vorm van verlichting die in de tweede helft van de 19e eeuw overal gemeengoed wordt

In de tweede helft van de 19e eeuw doet ‘de moderne tijd’ haar intrede in Nederland en wordt er volop geïnvesteerd in de bestaande infrastructuur van sluizen, bruggen en kanalen. In de waterrijke Zaanstreek worden door de familie Leguijt enkele oude houten bruggen opgeknapt of vervangen door nieuwe, stenen bruggen. De timmerlieden worden ook ingezet bij het onderhoud van de vele sluizen, voor tal van Zaanse ondernemers de levensader van de handel voor het transport van goederen via schepen en essentieel voor de bescherming van al het ‘drooggelegde’ land.

Zo maken Klaas Leguijt en zijn zonen steeds meer naam als timmerlieden die breed inzetbaar zijn. Ze werken tevens mee aan het onderhoud van de eeuwenoude Nicolaaskerk op het Kerkplein in Krommenie. Daar wordt in 1873 het pleisterwerk aan de stenen buitenzijde vervangen, terwijl de oorspronkelijke houten kerktoren bewaard blijft. Het is een klein kunstwerk.